close
NL flag Wil je gebruikmaken van onze Dutch website?
We hebben opgemerkt dat je een versie van onze website gebruikt die niet overeenkomt met je huidige locatie. Door onze lokale website te gebruiken kun je de juiste prijzen en het meest relevante aanbod zien.
Nee, ga naar de German website
close
DE flag Wil je gebruikmaken van onze German website?
We hebben opgemerkt dat je een versie van onze website gebruikt die niet overeenkomt met je huidige locatie. Door onze lokale website te gebruiken kun je de juiste prijzen en het meest relevante aanbod zien.
Nee, ga naar de Dutch website
Car Rentals print logo
face menu

Algemene Voorwaarden

U kunt een PDF met de Algemene Voorwaarden hier downloaden.

1. Bemiddeling

CarRentals.com, Inc., 333 108th Ave NE, Bellevue, Washington 98004 (hierna "CarDelMar") is uw contractuele partner voor de agentuurovereenkomst en verzorgt via de website CarDelMar.de huurauto’s voor u in veel vakantiegebieden voor aantrekkelijke vaste prijzen.

Een reservering wordt voor de klant bindend als aan het einde van de reserveringsprocedure de knop 'Nu boeken met betalingsverplichting' wordt geactiveerd. Voor het verzenden van de reservering kunnen de vooraf ingevoerde gegevens steeds worden gewijzigd.

De reservering geeft een bindende offerte weer van de klant voor het afsluiten van een bemiddelingscontract. We bevestigen de ontvangst van de reservering door een automatische bestelbevestiging per e-mail te verzenden. Deze houdt nog geen acceptatie van de overeenkomst in. Het aanvaarden van de overeenkomst gebeurt pas na controle van de beschikbaarheid door het verzenden van een reserveringsbevestiging per e-mail.

Uw huurcontract sluit u ter plekke met de door CarDelMar bemiddelde lokale autoverhuurder volgens diens condities en huurvoorwaarden (vgl. cijfer 11). Let op de informatie op onze voucher en de bijlagen.

Het sluiten van de overeenkomst is enkel mogelijk in de Nederlandse taal. De tekst van de overeenkomst wordt door ons opgeslagen na het afsluiten van de overeenkomst en dit om de overeenkomst af te handelen. De reserveringsdata en de Algemene Bedrijfsvoorwaarden worden u per e-mail verzonden. U hebt als geregistreerde klant steeds toegang tot uw reserveringsdata, alsook tot de status van uw reservering op onze website onder 'CarDelMar". Hierbij worden uw reserveringsdata op het moment van toegang opnieuw geregistreerd.

2. Inbegrepen prestaties

a) All Risk met eigen risico (Basis pakket):

De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende prestaties: 

 • Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder; zie artikel 25.)
 • Volledig-cascoverzekering* (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering (met eigen risico)
 • Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.

b) All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket)
De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende  prestaties: 

 • Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder zonder (spiegel)glas- en wiel- of bandenschadedekking; zie artikel 25.)
 • Volledig-cascoverzekering (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering (met eigen risico en eventueel vergoeding van het eigen risico door CarDelMar, exclusief glasschade evenals banden- en wielschade, zie artikel 23.)
 • Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.

c) Uitbreiding met glas- en bandenschade (All-Inclusive plus pakket)

De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende prestaties:

 • Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder; zie artikel 25.)
 • Volledig-cascoverzekering (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering, inclusief glas- en spiegelglasschade evenals schade aan banden of wielen (met eigen risico en eventueel vergoeding van het eigen risico door CarDelMar, zie artikel 23.)
 • Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld.

d) Incl. bijrijder en 1 tankvulling (All-Inclusive Gold pakket)

Het servicepakket incl. bijrijder en 1 tankvulling (All-Inclusive Gold pakket) is alleen voor de VS en Canada te boeken. De vermelde pakketten bevatten: 

 • All Risk met restitutie van eigen risico (All-Inclusive plus pakket)
 • Alle extra bestuurders gratis
 • Één gratis volle tank

3. Prijzen

a) Alle aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn in EURO aangegeven. Let u goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden.

b) Uitzonderingen in Canada, de VS en Denemarken
Canadese, Amerikaanse en Deense burgers kunnen geen huurauto boeken in hun land van herkomst (boekingen in de VS, Canada en Denemarken) via CarDelMar. Getoonde prijzen zijn in deze gevallen niet geldig

4. Betaling

De betaling geschied uitsluitend per credit card. Uw credit card wordt belast voor het volledige bedrag van de reservering, dit wordt gedaan nadat de boeking is bevestigd en goedgekeurd door onze partner Travel Partner Exchange.

Indien de huurautoboeking op aanvraag is, geschied de credit card betaling op de dag van de bevestiging. De Betaling verschijnt als Car Rental Reservation op uw creditcardrekening.

Om creditcardfraude tegen te werken behoudt CarDelMar zich voor veiligheidscontroles door te voeren. Daarom is CarDelMar gerechtigd bij verdenking van creditcardmisbruik op korte termijn van het contract terug te treden.

5. Uitval van de verhuurder

Indien het afsluiten van een huurovereenkomst met de lokale verhuurder onmogelijk wordt (b.v. door bedrijfsbeëindiging, faillissement e.d.), vervalt de leveringsverplichting van CarDelMar. CarDelMar behoudt zich het recht voor tot 7 dagen na bevestiging van de reservering, de reservering te kunnen annuleren, indien de lokale verhuurder de verhuur van het voertuig niet accepteert. Over deze eventuele annulering zal CarDelMar u onmiddellijk per telefax, e-mail of post informeren. Eventueel reeds betaalde sommen worden dan per omgaande aan u teruggestort.

6. Verplichting van de klant

Het is uw plicht zeker te stellen dat uw emailpostvak actief en ontvangstbereid is en dat de capaciteit van uw emailpostvak altijd voor inkomende mails voldoende is, zodat u tijdig kennis kunt nemen van inkomende mails. CarDelMar is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit een dergelijke niet inachtname van uw verplichtingen, die bij inachtname van uw verplichtingen verhinderd had kunnen worden.

7. Online reserveren

De reservering van uw voertuig kunt u online op onze website of telefonisch via ons call center doorgeven. U ontvangt dan uw voucher per e-mail, fax of per post. Op de voucher staat uw reservering. De voucher moet bij de autoverhuurder ter plaatse worden voorgelegd, die op basis hiervan het huurcontract met u afsluit (zie artikel 11.). Let op: voor Canadese en Amerikaanse staatsburgers is het niet mogelijk een auto te huren in Canada en in de USA. Dit zelfde geldt voor Deense staatsburgers die een auto willen huren in Denemarken.

8. Reservering volgens voertuigcategorie

U reserveert bij ons geen individuele modellen, maar naar grootte, prestatie of type ingedeelde voertuigcategorieën. Wanneer u een concreet model wenst, zullen wij echter proberen om u dit model te leveren. Indien een voertuig in uw geboekte voertuigcategorie niet beschikbaar is, dan wordt er aan u een voertuig van een hogere categorie tegen dezelfde prijs ter beschikking gesteld.

9. Reserveren en storneren

Annuleringen kunnen tot 24 uur voor de voorziene overname van de huurauto plaatsvinden. De annulering kan worden doorgegeven via onze lantenservice of online via onze website.
Bij annuleringen binnen 24 uur voor huuraanvang, evenals bij het niet ophalen van het voertuig, blijft u verplicht de volle huurprijs te betalen. Dit zijn inclusief gevallen waar de klant de huurvoorwaarden van de lokale autoverhuurder niet naleeft.

Bij boekingen via partnerwebsites, vergelijkingssites e.d. waar het CarDelMar-aanbod geïntegreerd is, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende vergelijkingssite.

Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom.

U heeft recht om een door annulering ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

10. Huurcontract

Uw huurcontract sluit u direct ter plaatse af met de lokale autoverhuurder, onder diens geldende voorwaarden. Leest u het huurcontract goed door en bewaart u een kopie hiervan. De lokale partner is de verhuurder van de huurauto en dus ook de aanspreekpartner voor diensten uit het huurcontract, in het bijzonder bij defecten aan de huurauto.

11. Huurperiode

De huurauto worden steeds voor hele dagen verhuurd. De huurdag is steeds de periode van 24 uur vanaf het tijdstip van overname van de huurauto. Huurauto’s moeten daarom op de dag van teruggave ten laatste worden ingeleverd op het tijdstip waarop u het in ontvangst heeft genomen. Let op: wanneer de huurperiode wordt overschreden, wordt er een bijkomende periode door de autoverhuurder volgens de lokaal geldende tarieven (en niet aan de door ons onderhandelde speciale tarieven!) berekend. Wanneer u de huurperiode wenst te verlengen leest u dan artikel 10 goed door. Bij zowel voortijdige teruggave en latere overname van de huurauto is er geen aanspraak op terugbetaling mogelijk.

12. Overgave van de huurauto

De overgave geschiedt in de regel in het luchthavengebouw van uw reisbestemming of anders bij het verhuurkantoor waar u met een gratis shuttle service naartoe wordt gebracht. Indien een hotellevering is afgesproken, moeten de eventueel bijkomende kosten ter plaatse worden betaald. Deze zijn afhankelijk van de regelingen van de plaatselijke autoverhuurder. Controleer bij overname van de huurauto steeds grondig op reeds aanwezige schade en laat deze eventueel op het huurcontract schriftelijk vermelden.

13. Het niet/te laat ophalen van het voertuig

Wijzigingen, die de geplande overname van de huurauto in het gedrang kunnen brengen, zoals de verandering van aankomsttijden bij de plaats van overname bijv. door de verandering van vluchttijden, stakingen of natuurrampen etc. moeten direct aan ons en de lokale verhuurder worden doorgegeven.

Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom.

U heeft recht om een door niet ophaling ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

14. Reparaties

Informeert u bij pech direct uw lokale autoverhuurder. Reparaties aan de huurauto zonder toestemming van de verhuurder zijn verboden.

15. Speciale accessoires

Speciale accessoires zoals kinderzitjes, imperialen, sneeuwkettingen en dergelijke, kunnen bij veel lokale verhuurders tegen een toeslag direct bij de reservering worden besteld.

16. Rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs

Let u op aanwijzingen over geldige plaatselijke vereisten. Meestal moet de bestuurder resp. bijkomende bestuurder minstens één jaar, in enkele landen ook tot en met 3 jaar, in het bezit zijn van een geldige rijbewijs B (volgens Europese norm). Bij de huurautoovername moet er naast het rijbewijs ook een geldig paspoort/identiteitsbewijs worden overlegd.
Let op: bij sommige plaatselijke verhuurders is een bijkomende bestuurder alleen tegen betaling mogelijk.

17. Minimum- en maximumleeftijd

Enkele lokale autoverhuringen vereisen een minimum- en maximumleeftijd voor de bestuurder en extra opgegeven bestuurder. Let op de aanwijzingen hieromtrent in de huurvoorwaarden bij de voertuigselectie en op uw voucher.

18. Waarborgsom

Veel van de plaatselijke autoverhuurders eisen van u een waarborgsom. Hiervoor is een creditcard op naam van de bestuurder noodzakelijk om de borg te betalen. Er worden geen debetkaarten (b.v. Visa Electron) door de lokale verhuurder aanvaard. Let u op de aanwijzingen bij de huurvoorwaarden aangegeven bij de uitgekozen huurauto en controleer nog eens extra op uw voucher.

19. Tankregeling

Er bestaat de variant “empty to empty” of “full to full”, m.a.w. ofwel de tank leeg in ontvangst en leeg afgeven of vol in ontvangst nemen en vol afgeven. Een verdere variant is “full to empty”. Hier wordt de huurauto met volle tank overgenomen en met lege tank weer afgegeven. Bij deze variant moet bij het ophalen van de huurauto de gevulde tank worden betaald.Let u daarom precies op de betreffende regeling die in het huurcontract van de autoverhuurder is beschreven om onnodige kosten te vermijden.n.

20. One way autohuur

Indien u van plan bent om de huurauto op een andere plaats terug te geven dan de plaats van overname dan is dit bij veel plaatselijke autoverhuurders zonder problemen mogelijk, mits de plaats van afgifte zich in hetzelfde land bevindt als de plaats van overname. Informeert u vóór de reservering naar de modaliteiten en de eventuele extra kosten. One-wayhuren zijn in Spanje pas vanaf een huurperiode van 3 dagen mogelijk.

21. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Let u erop dat veel lokale autoverhuurders een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering aanbieden met een beperkte dekkingssom. Een niet bindend overzicht van de betreffende dekkingssommen vindt u in paragraaf A “Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering” van de lokale huurvoorwaarden. Informeert u ter plekke bij uw lokale autoverhuurder over de actuele verzekerde sommen.

In geval er aansprakelijkheid ontstaat, waarvan de hoogte van de schade (voor persoons- en materiële schade) de betreffende dekkingssom van de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering van de lokale autoverhuurder overschrijdt, dan wordt deze schade niet door de verzekering gedekt. Informeert u bij uw plaatselijke autoverhuurder naar de mogelijkheid om een bijkomende verzekering met een hogere dekkingssom af te sluiten.

Let u op de aanwijzingen op uw voucher, evenals de bij het afsluiten van het huurcontract met de plaatselijke autoverhuurder, toegestuurde verzekeringsdocumenten.

Let op: de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de schade aan de gehuurde auto zelf. (zie hiervoor de volledig-cascoverzekering, artikel 23)

De verzekering vervalt bovendien ook wanneer de bestuurder, onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen niet in staat was om de huurauto te besturen.

Indien een schade ontstaat is de verzekerde persoon verplicht om de schade onmiddellijk, uiterlijk op de daarop volgende dag, bij de verzekering te melden, dit om de verzekeringsdekking niet te verliezen. Het contactadres vindt u in de verzekeringsdocumenten.

22. Volledig-cascoverzekering

a) Volledig-cascoverzekering
In de huurprijs is een volledig-cascoverzekering (All Risk) of een soortgelijke verzekering voor de dekking van schade aan uw huurauto inbegrepen, telkens met diefstalbescherming. Deze verzekering is bij de, in artikel 3., genoemde prijs inbegrepen. Let u tevens op de op de voucher vermelde aanwijzingen over de omvang van de volledig-cascoverzekering en over de aansprakelijkheidsuitsluitingen.

Indien door de lokale autoverhuurder alleen een dekking met eigen risico wordt aangeboden, zal de plaatselijke verhuurder de door u gedeponeerde waarborgsom ter hoogte van het eigen risico inhouden.

Dit is in de eerste plaats voor de hoogte van het eigen risico het geval. De volgende vormen van schade zijn door de volledig-cascoverzekering uitgesloten: schade aan wielen, banden, (spiegel)glas, dak en onderstel/oliecarter, eerdere schade en schade die is ontstaan door het rijden op onverharde wegen. 

De hoogte van het eigen risico en de verzekeringsuitsluitingen variëren van land tot land. Neem de regelingen van de lokale autoverhuurder in acht. 

b) Restitutie van het eigen risico
CarDelMar vergoedt uw eigen risico als er een All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket), uitbreiding met glas- en bandenschade (All- Inclusive plus pakket)of een service pakket inclusief extra bestuurders en 1 volle tank (All-
Inclusive Gold pakket) is afgesloten, voor zover dit niet in de volgende gevallen is uitgesloten:

 

 • In het geval de algemene huurvoorwaarden van de autoverhuurder niet worden nageleefd, in het bijzonder bij schade door het rijden op onverharde wegen, 
 • In gevallen van inbreuk op verplichtingen conform artikel 27 van deze algemene voorwaarden, 
 • In het geval waarin de huurder de schade met opzet veroorzaakt. Veroorzaakt de huurder de schade door grove onachtzaamheid, is hij aansprakelijk in verhouding tot de ernst van zijn onachtzaamheid,
 • Bij verlies of beschadiging van de autosleutels,
 • eerdere schade
 • Bij schade aan wielen/banden en glas in geval van een All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket) 
 • Bij schade aan dak en onderstel 
 • privévoorwerpen die uit de huurauto worden gestolen, bij een ongeval worden beschadigd of bij poging tot diefstal
 • Schade aan de koppeling
 • In alle gevallen waarbij de plaatselijke verzekering de hoofdschade niet regelt.
 • Het eigen risico bij een pakket met eigen risico, wordt niet vergoed.

Het eigen risico bij een pakket met eigen risico wordt niet vergoed. Bij boeking van de pakketen “All Risk met restitutie van het eigen risico – uitgebreid met glas- en bandendekking“ (All- Inclusive plus pakket), „All Risk met restitutie van het eigen risico – incl. extra bestuurders en 1e volle tank“ (All-Inclusive Gold pakket) en het „comfort pakket“ vindt restitutie van het eigen risico ook plaats bij glasschade, schade aan banden en wielen en bij het „comfort pakket“ schade aan dak en bodem (incl. oliecarter) tot €1000 alsmede de vervanging van autosleutels.

Vervolgkosten zoals wegsleepkosten, uitvalkosten, service- en verwerkingskosten schadedossier, hotelovernachting, telefoonkosten enz. worden in het algemeen niet vergoed. Privé-objecten, die uit de huurauto worden gestolen, worden nooit vergoed. Schadeverwerkingskosten, die door de lokale verhuurder in rekening worden gebracht, worden met het "comfortpakket" vergoed.

23. Wat te doen in het geval van schade

Indien u schade lijdt of als de huurauto is gestolen, dan heeft u de volgende verplichtingen:

 • De plaatselijke autoverhuurder direct te informeren, 
 • De politie te informeren ter opstelling van een proces-verbaal,
 • Een proces-verbaal dient voorgelegd te worden in geval de algemene voorwaarden van de verhuurder dit bepalen en bij ongevallen/schadegevallen met lichamelijk letsel. 
 • Het laten opstellen van een schaderapport door de lokale autoverhuurder bij de teruggave van de huurauto met handtekening van de lokale autoverhuurder.

Om het eigen risico in het geval van de servicepakketten All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket), uitbreiding met glas- en bandenschade (All-Inclusive Plus pakket) of een uitbreiding incl. extra bestuurders en 1 volle tank (All-Inclusive Gold pakket) vergoed te krijgen, stuurt u a.u.b. de volgende documenten naar CarDelMar:

 • Het schaderapport ondertekend door de lokale autoverhuurder en uzelf, 
 • Het proces-verbaal, 
 • De kopie van het huurcontract, 
 • Het betalingsbewijs, dat u de waarborg contant heeft betaald resp. het bewijs van de belasting van de creditcard.

De klant dient de aanspraak op restitutie binnen een maand, na het schadgeval, bij CarDelMar aan te geven.  Na deze periode, heeft de klant alleen aanspraak op restitutie als aangetoond kan worden dat de klant tijdens deze periode verhinderd was. Om aanspraak te kunnen maken op de verzekeringsdekking in het geval van schade aan de huurauto, is de verzekerde persoon verplicht de schade onmiddellijk, dan wel uiterlijk de volgende dag, te melden bij de verzekering. De contactgegevens vindt u  in de bijlage van uw verzekeringsdocumenten.

24. Bijkomende verzekeringen

De meeste lokale autoverhuurders bieden een bijkomende verzekering aan, in het bijzonder een inzittendenverzekering. De prijzen en voorwaarden van deze verzekeringen kunt u direct bij de lokale autoverhuurder opvragen. De vergoeding van kosten van zulke bijkomende verzekeringen door CarDelMar is uitgesloten.

25. Garantie

Als bemiddelaar kan CarDelMar nakoming van de contractuele prestaties van de lokale autoverhuurder niet garanderen. CarDelMar is echter graag bereid om in geval van problemen met de plaatselijke autoverhuurder te bemiddelen.

26. Aansprakelijkheid

CarDelMar is in onbeperkte mate aansprakelijk voor eigen prestaties en eigen gedrag, echter alleen in geval van opzet en grove nalatigheid. Voor eenvoudige nalatigheid aanvaardt CarDelMar enkel aansprakelijkheid bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen. De aansprakelijkheid van CarDelMar is beperkt tot de 10-voudige waarde van het bij de plaatselijke verhuurder afgesloten contract. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij dood, lichamelijk letsel- of gezondheidsletsels.

De aansprakelijkheid van CarDelMar, op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en onder andere verplichte wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid, blijft ongeroerd door de reeds genoemde beperkingen op de aansprakelijkheid.

27. Overmacht

CarDelMar is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Hieronder vallen in het bijzonder oorlogen, opstanden, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, alle vormen van natuurcatastrofen, stroomuitvallen, stakingen, blokkades en dergelijke.

28. Rechtskeuze

Uw contract met CarDelMar is onderhevig aan het Duitse recht.

Stand: 18.05.2018