Algemene Voorwaarden

U kunt een PDF met de Algemene Voorwaarden hier downloaden.

1. Bemiddeling

CarRentals.com, Inc., 1111 Expedia Group Way W., Seattle, WA 98119 (hierna "CarDelMar") is uw contractuele partner voor de agentuurovereenkomst en verzorgt via de website CarDelMar.de huurauto’s voor u in veel vakantiegebieden voor aantrekkelijke vaste prijzen.

Een reservering wordt voor de klant bindend als aan het einde van de reserveringsprocedure de knop 'Nu boeken met betalingsverplichting' wordt geactiveerd. Voor het verzenden van de reservering kunnen de vooraf ingevoerde gegevens steeds worden gewijzigd.

De reservering geeft een bindende offerte weer van de klant voor het afsluiten van een bemiddelingscontract. We bevestigen de ontvangst van de reservering door een automatische bestelbevestiging per e-mail te verzenden. Deze houdt nog geen acceptatie van de overeenkomst in. Het aanvaarden van de overeenkomst gebeurt pas na controle van de beschikbaarheid door het verzenden van een reserveringsbevestiging per e-mail.

Uw huurcontract sluit u ter plekke met de door CarDelMar bemiddelde lokale autoverhuurder volgens diens condities en huurvoorwaarden (vgl. cijfer 11). Let op de informatie op onze voucher en de bijlagen.

Het sluiten van de overeenkomst is enkel mogelijk in de Nederlandse taal. De tekst van de overeenkomst wordt door ons opgeslagen na het afsluiten van de overeenkomst en dit om de overeenkomst af te handelen. De reserveringsdata en de Algemene Bedrijfsvoorwaarden worden u per e-mail verzonden. U hebt als geregistreerde klant steeds toegang tot uw reserveringsdata, alsook tot de status van uw reservering op onze website onder 'CarDelMar". Hierbij worden uw reserveringsdata op het moment van toegang opnieuw geregistreerd.

2. Inbegrepen prestaties

Raadpleeg de Generali voorwaarden voor informatie over de verzekering.

3. Prijzen

a) Alle aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn in EURO aangegeven. Let u goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden.

b) Uitzonderingen in Canada, de VS en Denemarken
Canadese, Amerikaanse en Deense burgers kunnen geen huurauto boeken in hun land van herkomst (boekingen in de VS, Canada en Denemarken) via CarDelMar. Getoonde prijzen zijn in deze gevallen niet geldig

4. Betaling

De betaling geschied uitsluitend per credit card. Uw credit card wordt belast voor het volledige bedrag van de reservering, dit wordt gedaan nadat de boeking is bevestigd en goedgekeurd door onze partner Travel Partner Exchange.

Indien de huurautoboeking op aanvraag is, geschied de credit card betaling op de dag van de bevestiging. De Betaling verschijnt als Car Rental Reservation op uw creditcardrekening.

Om creditcardfraude tegen te werken behoudt CarDelMar zich voor veiligheidscontroles door te voeren. Daarom is CarDelMar gerechtigd bij verdenking van creditcardmisbruik op korte termijn van het contract terug te treden.

5. Uitval van de verhuurder

Indien het afsluiten van een huurovereenkomst met de lokale verhuurder onmogelijk wordt (b.v. door bedrijfsbeëindiging, faillissement e.d.), vervalt de leveringsverplichting van CarDelMar. CarDelMar behoudt zich het recht voor tot 7 dagen na bevestiging van de reservering, de reservering te kunnen annuleren, indien de lokale verhuurder de verhuur van het voertuig niet accepteert. Over deze eventuele annulering zal CarDelMar u onmiddellijk per telefax, e-mail of post informeren. Eventueel reeds betaalde sommen worden dan per omgaande aan u teruggestort.

6. Verplichting van de klant

Het is uw plicht zeker te stellen dat uw emailpostvak actief en ontvangstbereid is en dat de capaciteit van uw emailpostvak altijd voor inkomende mails voldoende is, zodat u tijdig kennis kunt nemen van inkomende mails. CarDelMar is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit een dergelijke niet inachtname van uw verplichtingen, die bij inachtname van uw verplichtingen verhinderd had kunnen worden.

7. Online reserveren

De reservering van uw voertuig kunt u online op onze website of telefonisch via ons call center doorgeven. U ontvangt dan uw voucher per e-mail, fax of per post. Op de voucher staat uw reservering. De voucher moet bij de autoverhuurder ter plaatse worden voorgelegd, die op basis hiervan het huurcontract met u afsluit (zie artikel 11.). Let op: voor Canadese en Amerikaanse staatsburgers is het niet mogelijk een auto te huren in Canada en in de USA. Dit zelfde geldt voor Deense staatsburgers die een auto willen huren in Denemarken.

8. Reservering volgens voertuigcategorie

U reserveert bij ons geen individuele modellen, maar naar grootte, prestatie of type ingedeelde voertuigcategorieën. Wanneer u een concreet model wenst, zullen wij echter proberen om u dit model te leveren. Indien een voertuig in uw geboekte voertuigcategorie niet beschikbaar is, dan wordt er aan u een voertuig van een hogere categorie tegen dezelfde prijs ter beschikking gesteld.

9. Reserveren en storneren

Annuleringen kunnen tot 24 uur voor de voorziene overname van de huurauto plaatsvinden. De annulering kan worden doorgegeven via onze lantenservice of online via onze website.
Bij annuleringen binnen 24 uur voor huuraanvang, evenals bij het niet ophalen van het voertuig, blijft u verplicht de volle huurprijs te betalen. Dit zijn inclusief gevallen waar de klant de huurvoorwaarden van de lokale autoverhuurder niet naleeft.

Bij boekingen via partnerwebsites, vergelijkingssites e.d. waar het CarDelMar-aanbod geïntegreerd is, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende vergelijkingssite.

Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom.

U heeft recht om een door annulering ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

10. Huurcontract

Uw huurcontract sluit u direct ter plaatse af met de lokale autoverhuurder, onder diens geldende voorwaarden. Leest u het huurcontract goed door en bewaart u een kopie hiervan. De lokale partner is de verhuurder van de huurauto en dus ook de aanspreekpartner voor diensten uit het huurcontract, in het bijzonder bij defecten aan de huurauto.

11. Huurperiode

De huurauto worden steeds voor hele dagen verhuurd. De huurdag is steeds de periode van 24 uur vanaf het tijdstip van overname van de huurauto. Huurauto’s moeten daarom op de dag van teruggave ten laatste worden ingeleverd op het tijdstip waarop u het in ontvangst heeft genomen. Let op: wanneer de huurperiode wordt overschreden, wordt er een bijkomende periode door de autoverhuurder volgens de lokaal geldende tarieven (en niet aan de door ons onderhandelde speciale tarieven!) berekend. Wanneer u de huurperiode wenst te verlengen leest u dan artikel 10 goed door. Bij zowel voortijdige teruggave en latere overname van de huurauto is er geen aanspraak op terugbetaling mogelijk.

12. Overgave van de huurauto

De overgave geschiedt in de regel in het luchthavengebouw van uw reisbestemming of anders bij het verhuurkantoor waar u met een gratis shuttle service naartoe wordt gebracht. Indien een hotellevering is afgesproken, moeten de eventueel bijkomende kosten ter plaatse worden betaald. Deze zijn afhankelijk van de regelingen van de plaatselijke autoverhuurder. Controleer bij overname van de huurauto steeds grondig op reeds aanwezige schade en laat deze eventueel op het huurcontract schriftelijk vermelden.

13. Het niet/te laat ophalen van het voertuig

Wijzigingen, die de geplande overname van de huurauto in het gedrang kunnen brengen, zoals de verandering van aankomsttijden bij de plaats van overname bijv. door de verandering van vluchttijden, stakingen of natuurrampen etc. moeten direct aan ons en de lokale verhuurder worden doorgegeven.

Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom.

U heeft recht om een door niet ophaling ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

 

15. Speciale accessoires

Speciale accessoires zoals kinderzitjes, imperialen, sneeuwkettingen en dergelijke, kunnen bij veel lokale verhuurders tegen een toeslag direct bij de reservering worden besteld.

16. Rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs

Let u op aanwijzingen over geldige plaatselijke vereisten. Meestal moet de bestuurder resp. bijkomende bestuurder minstens één jaar, in enkele landen ook tot en met 3 jaar, in het bezit zijn van een geldige rijbewijs B (volgens Europese norm). Bij de huurautoovername moet er naast het rijbewijs ook een geldig paspoort/identiteitsbewijs worden overlegd.
Let op: bij sommige plaatselijke verhuurders is een bijkomende bestuurder alleen tegen betaling mogelijk.

17. Minimum- en maximumleeftijd

Enkele lokale autoverhuringen vereisen een minimum- en maximumleeftijd voor de bestuurder en extra opgegeven bestuurder. Let op de aanwijzingen hieromtrent in de huurvoorwaarden bij de voertuigselectie en op uw voucher.

18. Waarborgsom

Veel van de plaatselijke autoverhuurders eisen van u een waarborgsom. Hiervoor is een creditcard op naam van de bestuurder noodzakelijk om de borg te betalen. Er worden geen debetkaarten (b.v. Visa Electron) door de lokale verhuurder aanvaard. Let u op de aanwijzingen bij de huurvoorwaarden aangegeven bij de uitgekozen huurauto en controleer nog eens extra op uw voucher.

19. Tankregeling

Er bestaat de variant “empty to empty” of “full to full”, m.a.w. ofwel de tank leeg in ontvangst en leeg afgeven of vol in ontvangst nemen en vol afgeven. Een verdere variant is “full to empty”. Hier wordt de huurauto met volle tank overgenomen en met lege tank weer afgegeven. Bij deze variant moet bij het ophalen van de huurauto de gevulde tank worden betaald.Let u daarom precies op de betreffende regeling die in het huurcontract van de autoverhuurder is beschreven om onnodige kosten te vermijden.n.

20. One way autohuur

Indien u van plan bent om de huurauto op een andere plaats terug te geven dan de plaats van overname dan is dit bij veel plaatselijke autoverhuurders zonder problemen mogelijk, mits de plaats van afgifte zich in hetzelfde land bevindt als de plaats van overname. Informeert u vóór de reservering naar de modaliteiten en de eventuele extra kosten. One-wayhuren zijn in Spanje pas vanaf een huurperiode van 3 dagen mogelijk.

21. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Raadpleeg de Generali voorwaarden voor informatie over de verzekering.

22. Volledig-cascoverzekering

Raadpleeg de Generali voorwaarden voor informatie over de verzekering.

23. Wat te doen in het geval van schade

Raadpleeg de Generali voorwaarden voor informatie over de verzekering.

24. Bijkomende verzekeringen

De meeste lokale autoverhuurders bieden een bijkomende verzekering aan, in het bijzonder een inzittendenverzekering. De prijzen en voorwaarden van deze verzekeringen kunt u direct bij de lokale autoverhuurder opvragen. De vergoeding van kosten van zulke bijkomende verzekeringen door CarDelMar is uitgesloten.

25. Garantie

Als bemiddelaar kan CarDelMar nakoming van de contractuele prestaties van de lokale autoverhuurder niet garanderen. CarDelMar is echter graag bereid om in geval van problemen met de plaatselijke autoverhuurder te bemiddelen.

26. Aansprakelijkheid

CarDelMar is in onbeperkte mate aansprakelijk voor eigen prestaties en eigen gedrag, echter alleen in geval van opzet en grove nalatigheid. Voor eenvoudige nalatigheid aanvaardt CarDelMar enkel aansprakelijkheid bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen. De aansprakelijkheid van CarDelMar is beperkt tot de 10-voudige waarde van het bij de plaatselijke verhuurder afgesloten contract. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij dood, lichamelijk letsel- of gezondheidsletsels.

De aansprakelijkheid van CarDelMar, op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en onder andere verplichte wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid, blijft ongeroerd door de reeds genoemde beperkingen op de aansprakelijkheid.

27. Overmacht

CarDelMar is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Hieronder vallen in het bijzonder oorlogen, opstanden, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, alle vormen van natuurcatastrofen, stroomuitvallen, stakingen, blokkades en dergelijke.

28. Rechtskeuze

Uw contract met CarDelMar is onderhevig aan het Duitse recht.

Stand: 04.12.2018