Car Rentals print logo
Car Rentals print logo
person_add face menu

Klachten en schadegevallen

Klik hier om een nieuwe claim of klacht in te dienen.

Merk op dat onze klantenservice uw vraag in het Engels zal behandelen.

Om uw schadegeval zo snel mogelijk te kunnen opvolgen, vragen we u om ons de volgende documenten toe te sturen: 

  • het schaderapport ondertekend door de plaatselijke autoverhuurder en door uzelf
  • het proces-verbaal
  • een kopie van het huurcontract
  • een betalingsbewijs van de contante betaling, dan wel van uw creditcard
  • een gedetailleerde rekening van het schadegeval met de kosten van de reperatie, werkuren enzovoort.

Houd u er a.u.b. rekening mee dat schadegevallen binnen 1 maand, nadat de schade is opgelopen, gemeld dienen te worden aan CarDelMar. Alle aanvragen die buiten deze periode worden gedaan, kunnen alleen worden behandeld indien aangetoond kan worden dat er sprake was overmacht waardoor u niet tijdig aangifte kon doen.

Vanzelfsprekend kunt u ons de bijlage van uw voorval ook  per post toesturen. Gelieve hiermee rekening te houden dat de verhandeling een langere tijd in beslag neemt.

Adres: 
CarDelMar
Klantenservice
Rödingsmarkt 9
20459 Hamburg