Car Rentals print logo
Car Rentals print logo
person_add face menu

Privacy bescherming

CarDelMar Privacybeleid

Wij bij CarRentals.com, Inc., de moedermaatschappij van CarDelMar, begrijpen dat het maken van boekingen online met zich meebrengt dat u veel aan ons moet toevertrouwen. Wij nemen dit vertrouwen zeer serieus en kennen bijzondere prioriteit toe aan het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens verzameld op CarDelMar. Onze website is bedoeld voor gebruik door inwoners van het Nederlands die ouder zijn dan 18 jaar.

Welke informatie wij verzamelen

In het algemeen. Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of anderszins aan ons verstrekt. Dit omvat informatie die u kan identificeren (“persoonlijke gegevens”), waaronder uw en de bestuurder’s voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, post- en e-mailadres, en -als u een reservering maakt via onze website- creditcardgegevens (zoals creditcardnummer, naam van de kaarthouder en vervaldatum). Dit omvat ook gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres. We kunnen u ook vragen om informatie over uw autoverhuurvoorkeuren en/of loyaliteitsprogramma. U kunt ervoor kiezen om geen informatie aan ons te verstrekken, maar over het algemeen zijn bepaalde gegevens over u vereist om u in te schrijven als lid, u aan te melden voor onze nieuwsbrieven, producten of diensten te kopen, een klantprofiel in te vullen, deel te nemen aan een enquête, wedstrijd of aanbieding, ons een vraag te stellen, of andere transacties op onze website te verrichten.

Gegevens van een reisgenoot. Wanneer u een reservering maakt voor iemand anders via CarDelMar, vragen wij om de persoonlijke gegevens van die persoon. U dient toestemming van anderen te verkrijgen voordat u ons hun persoonlijke gegevens en reisvoorkeuren verstrekt, aangezien enige toegang om hun informatie te bekijken of wijzigen uitsluitend mogelijk is via uw account.

Informatie uit andere bronnen. Wij kunnen van tijd tot tijd zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens over u verkrijgen van gelieerde entiteiten, zakenpartners en andere onafhankelijke derde partijen en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Voorbeelden van informatie die wij kunnen ontvangen zijn onder andere: bijgewerkte leverings- en adresinformatie, aankoopgeschiedenis en demografische informatie.

Sociale media/Facebook. Als u gebruikmaakt van sociale mediafuncties op onze website, kan de sociale media-aanbieder ons informatie sturen overeenkomstig hun beleid. Die informatie kan uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en alle andere informatie zijn die u gekozen heeft om beschikbaar te stellen. Informatie over auto-aanbevelingen of CarDelMar-besparingen of kortingen die zijn uitgewisseld tussen u en uw vrienden kunnen ook worden gedeeld. Let op dat, als u Facebook-vrienden hebt die gebruikmaken van CarDelMar, zij ook informatie over u aan ons kunnen hebben gedeeld via Facebook. Indien u dit delen van informatie wilt voorkomen, kunt u uw privacyinstellingen van Facebook of de relevante instellingen/voorkeuren van andere sociale media-aanbieders bijwerken.

Toezicht op telefoongesprekken. Telefoongesprekken tussen u en onze klantenservice kunnen opgenomen of gecontroleerd worden voor kwaliteitsborging en het opleiden van personeel. Opnames van telefoongesprekken worden bewaard zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is en worden vervolgens verwijderd. Persoonlijke gegevens verkregen van u tijdens het telefoongesprek wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van dit Privacybeleid.

Hoe wij informatie gebruiken

Wij gebruiken creditcardgegevens (zoals naam van de kaarthouder, creditcardnummer en vervaldatum) voor het voltooien van reisboekingen die u uitvoert op onze website. Wij gebruiken andere informatie over u voor de volgende algemene doeleinden: om u de producten en diensten te leveren die u aanvraagt, om u een reisbevestiging en updates te verstrekken, om uw account te beheren, waaronder het verwerken van facturen en het aanbieden van reismeldingen, om in het algemeen met u te communiceren, om te reageren op uw vragen en opmerkingen, om ons in staat te stellen om met u in contact te komen voor het verlenen van klantenservice indien nodig, om interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren, om u per e-mail of post op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en reisgerelateerde producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u, om anderszins uw ervaring met CarDelMar aan uw wensen aan te passen, om u te belonen als onderdeel van een belonings- of spaarprogramma waaraan u wenst deel te nemen, om informatie van u te verkrijgen waaronder via enquêtes, om geschillen te beslechten, kosten te innen of problemen op te lossen, om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, om fraude te bestrijden, om op naleving van onze Algemene Voorwaarden toe te zien, en voor andere doeleinden die aan u gecommuniceerd zijn ten tijde van het verzamelen van informatie.

E-mailcommunicaties. Wij willen het voor u gemakkelijk maken om te profiteren van de autoverhuur- en andere reisgerelateerde mogelijkheden op onze website. Eén manier om dit te doen is door u e-mailberichten te sturen met daarin informatie over uw reisgerelateerde interesses. Bijvoorbeeld als u op onze website op zoek bent naar een auto in Londen en uw reisroute hebt opgeslagen of anderszins uw reis nog niet hebt geboekt, kunnen wij u een e-mailbericht sturen om u aan uw opgeslagen reisroute te herinneren of om u te berichten over een bijzondere reisaanbieding in Londen. Op dezelfde manier kunt u, als u een e-mail van ons krijgt over reizen in Londen en u uw interesse toont in autoverhuur in Londen door te klikken op de bevestigingslink over autoverhuur in Londen, een e-mail ontvangen over autoverhuuraanbiedingen in Londen. Wij zijn van mening dat deze e-mailberichten u handige informatie bieden over reisgerelateerde speciale aanbiedingen die beschikbaar zijn via onze website. Let op dat u de mogelijkheid wordt geboden ervoor te kiezen om deze e-mailberichten niet te ontvangen in elke e-mail die wij u sturen.
Lees “Uw keuzes ten opzichte van het verzamelen en het gebruik van uw gegevens” hieronder om uw rechten omtrent e-mailcommunicaties uit te oefenen.

Met wie wij informatie delen

CarDelMar kan uw informatie delen met de volgende entiteiten:

  • Leveranciers, zoals autoverhuuraanbieders, die uw reisreserveringen nakomen. Via CarDelMar worden alle diensten geleverd door een externe leverancier als zodanig beschreven. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke externe reisaanbieder van wie u producten koopt via CarDelMar, door te lezen. Let op dat deze leveranciers ook contact kunnen opnemen met u indien zij aanvullende informatie over u nodig hebben, om uw reisreservering te faciliteren of om te reageren op een recensie die u hebt geplaatst. 
  • Externe leveranciers die diensten en functies namens ons leveren, waaronder creditcardverwerking, bedrijfsanalyse, klantenservice, marketing, verspreiding van enquêtes of lotingsprogramma's en fraudepreventie. Wij kunnen ook externe leveranciers de bevoegdheid geven om informatie te verzamelen namens ons, inclusief waar nodig om functies op onze website te gebruiken of om de levering van online reclame aangepast aan uw interesses, mogelijk te maken. Externe leveranciers hebben toegang tot informatie en mogen deze verzamelen, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden en het is hun niet toegestaan om de informatie voor enig ander doel te gebruiken of te delen. 
  • Zakenpartners met wie we gezamenlijk producten en diensten aanbieden. U zult zien wanneer een derde partij betrokken is bij een door u aangevraagd product of dienst, omdat hun naam samen met die van ons wordt getoond. Als u ervoor kiest om deze aanvullende diensten te gebruiken, kunnen wij informatie over u delen met die partners, waaronder uw persoonlijke gegevens, zodat zij direct contact met u kunnen opnemen via e-mail of post, over hun producten en diensten. Let op dat we geen controle hebben over hoe deze externe zakenpartners omgaan met privacy. 
  • Verwijzende websites. Indien u vanuit een andere website bent doorverwezen naar CarDelMar, kunnen wij enige informatie over u delen met die verwijzende website, zodat zij direct met u contact kunnen opnemen per e-mail of post, over hun producten en diensten. Wij hebben geen beperkingen opgelegd aan het gebruik door de verwijzende websites van uw persoonlijke gegevens en wij raden u aan om het privacybeleid van iedere website die u verwijst naar CarDelMar, door te lezen.
  • Bedrijven binnen onze bedrijfsgroep. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen in de vrijetijds- en reissector, waaronder Expedia Inc. Het delen van deze informatie stelt ons in staat om u informatie te verschaffen over producten en diensten, zowel vrijetijds- als reisgerelateerd, die interessant zouden kunnen zijn voor u. Voor zover de aan ons gelieerde ondernemingen toegang hebben tot uw informatie, hanteren zij praktijken die minstens even strikt zijn als de praktijken omschreven in dit Privacybeleid. 

We kunnen uw informatie ook delen:

  • indien dit door de wet wordt vereist of indien we te goeder trouw menen dat mededeling nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of juridische procedures. 
  • in verband met een zakelijke transactie, zoals de verkoop van een dochteronderneming of een afsplitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement. 

Wij kunnen ook samengevoegde of anonieme informatie delen met derde partijen, waaronder adverteerders en investeerders. Wij kunnen bijvoorbeeld onze adverteerders op de hoogte stellen van het aantal bezoekers aan onze websites of van de meest populaire autoverhuurbestemmingen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen, waarvan wij hopen dat ze u zullen interesseren en om de doeltreffendheid van ons adverteren te meten.

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie

U kunt toegang krijgen tot uw informatie en deze bijwerken door naar de My CarDelMar-pagina op de CarDelMar-website te gaan. U kunt uw CarDelMar-account beëindigen door met ons contact op te nemen via het onderstaande e-mailadres. Let op dat nadat u een account beëindigt, u niet meer in staat zult zijn om in te loggen en toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt echter te allen tijde een nieuwe account aanmaken. Let er ook op dat wij bepaalde gegevens die betrekking hebben op uw account kunnen bewaren, inclusief voor audit-, klachtverwerkings- en procesvoeringsdoeleinden.
Als u geen account bij ons hebt of met ons contact wenst op te nemen in verband met persoonlijke gegevens die niet weergegeven worden op uw account, kunt u ons vragen om de informatie die wij over u hebben in te zien, te verwijderen of aan te passen, door ons een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres.

Uw keuzes ten aanzien van het verzamelen en het gebruik van uw informatie

Zoals hierboven besproken, kunt u ervoor kiezen om geen informatie aan ons te verstrekken, hoewel het nodig kan zijn om autoverhuurreserveringen te maken of om te profiteren van bepaalde diensten aangeboden op CarDelMar.
U kunt ook informatie toevoegen of bijwerken en uw account beëindigen, zoals hierboven beschreven.
Wanneer u zich registreert als lid of een reservering maakt op CarDelMar, krijgt u de keuze om e-mailberichten van ons te ontvangen over speciale aanbiedingen van CarDelMar, evenals e-mailberichten over producten en diensten van geselecteerde derde partijen. U kunt zich afmelden van het ontvangen van e-mailberichten door hier te klikken.
Ongeacht of u lid bent van CarDelMar of niet, u krijgt ook de mogelijkheid om u af te melden van het ontvangen van berichten in elk van dergelijke e-mails die wij sturen. Let op dat wij ons het recht voorbehouden om u andere communicaties te versturen, waaronder serviceaankondigingen, administratieve berichten en enquêtes met betrekking tot uw CarDelMar-account of uw transacties op CarDelMar, zonder u de mogelijkheid te bieden om u hiervoor af te melden.
Sociale media-diensten - U kunt ervoor kiezen om via onze website toegang te verkrijgen tot bepaalde externe sociale mediawebsites en -diensten (zoals Facebook). Wanneer u dit doet, deelt u informatie met die websites en is hun privacybeleid van toepassing op de informatie die u deelt (en de website kan ook informatie met ons delen). Het is mogelijk dat u uw privacy-instellingen bij deze externe sociale media-websites kunt aanpassen. Raadpleeg het beleid van de relevante aanbieder voor meer informatie.

Cookies en andere webtechnologieën

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies of gelijksoortige technologieën, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij willen dat u zich op uw gemak voelt bij het gebruiken van CarDelMar om uw auto- en reisboekingen te maken en wij zetten ons in om de informatie die wij verzamelen, te beschermen. Hoewel geen enkele website complete veiligheid kan garanderen, hebben wij passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld mag alleen bevoegd personeel toegang verkrijgen tot persoonlijke gegevens en mogen zij deze alleen gebruiken voor toegestane zakelijke doeleinden. Daarnaast maken wij gebruik van encryptietechnologie bij het overdragen van persoonlijke informatie die gevoelig voor u is (bv. creditcardgegevens) tussen uw systeem en dat van ons en wij gebruiken firewalls en inbraakdetectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw informatie.

Externe links en sociale plug-ins

Indien een deel van de CarDelMar-website u in contact brengt met andere websites, vallen die websites niet onder dit Privacybeleid. Wij raden u aan om de privacyverklaringen die zijn geplaatst op dergelijke andere websites door te lezen, om inzicht te krijgen in hun procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonlijke informatie.

Dit kan ook het geval zijn wanneer een deel van de CarDelMar-website gebruik maakt van sociale plug-ins van andere websites zoals Facebook. Plug-ins zoals de “vind-ik-leuk”-knop en “reacties” van Facebook en “Facebook Connect”, zijn te herkennen aan één van de Facebook logo’s, zoals de “f” of het “duim”-symbool; hierbij wordt in feite een klein stukje Facebook ingebed op de CarDelMar-website. (Het overzicht van sociale plug-ins van Facebook en hun symbolen zijn hier te vinden). Wij bieden ook de mogelijkheid om u in te schrijven op onze website door middel van de “Facebook Connect” plug-in, welke geregistreerde gebruikers van Facebook in staat stelt om zich in te schrijven op onze website met behulp van hun Facebook-accountgegevens, zonder de vereiste gegevens handmatig op onze webpagina te hoeven in te voeren. In plaats daarvan worden uw e-mailadres en Facebook-ID vanuit Facebook naar ons overgedragen en door ons opgeslagen. Wanneer u komt op een webpagina die gebruikmaakt van deze plug-ins, verstuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Zoals het geval is bij andere websites die gebruikmaken van deze plug-ins, heeft CarDelMar geen controle over deze gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt met behulp van één van hun plug-ins, raden wij u aan om de hulpcentrumpagina van Facebook te bezoeken.

Het bezoeken van onze website van buiten de Verenigde Staten

Als u onze website bezoekt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, let er dan op dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen in en verwerkt in de Verenigde Staten. De gegevensbeschermings- en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen waarnaar uw gegevens kunnen worden overgedragen, zijn misschien niet even uitgebreid als die in uw land, maar wij verzekeren u dat wij maatregelen hebben genomen om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten begrijpt u dat uw informatie kan worden doorgestuurd naar onze faciliteiten en naar derde partijen waaraan wij deze informatie doorgeven, zoals uiteengezet in dit Beleid.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid in de toekomst bijwerken. Wij stellen u in kennis van alle relevante wijzigingen in dit Privacybeleid door een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt opgegeven, of door een duidelijke kennisgeving te plaatsen op onze website.

Hoe u met ons contact kunt opnemen

Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid (of uw autoverhuurplanning of boekingen), kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: [email protected]. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk te reageren op uw vraag of verzoek.
Schrijven: U kunt ook schrijven naar CarRentals.com, Inc., die uw informatie verwerkt in de hoedanigheid als de verantwoordelijke van de gegevensverwerking. Zij zijn te bereiken op het volgende adres: CarRentals, Inc., 333 108th Ave. NE, Bellevue, WA 98004
Dit Privacybeleid gaat in per 2017-08-07